zdjęcia z konferencji - kliknij
[tutaj]

plakaty - kliknij
[tutaj]

prezentacje - kliknij
[tutaj]


Dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta RP konferencja odbyła się w Belwederze - w klasycystycznym pałacu w Parku Łazienkowskim przy ul. Belwederskiej 54-56, w sali konferencyjnej.

DATA: 17 maja 2008, początek godz.10:00. Program konferencji poniżej. Konferencja jest częścią projektu pod takim samym tytułem, którego realizację właśnie rozpoczęliśmy.

Zachowanie i stosowanie tradycyjnych nasion ma kluczowe znaczenie dla utrzymania naszej niezależności żywieniowej, naszego zdrowia i dla stanu naturalnego środowiska. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą współpracować z nami w tworzeniu CHŁOPSKIEGO BANKU NASION.

Zobacz zdjęcia z konferencji

Program konferencji i linki do wykładów i prezentacji

10:30 - 11:00 Otwarcie konferencji i powitanie gości - Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC oraz Doradca Prezydenta RP Jacek Sasin
[list od prezydenta zobacz (tutaj) lub (*.jpg)]
11:00 - 11:15 Omówienie potrzeby realizacji projektu "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO” - mgr Jadwiga Łopata, laureat Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), ICPPC
[pobierz wykład (*.pdf) ]
11:15 - 11:30 "Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO" - Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim
[pobierz wykład (*.pdf) (*.doc)]
11:30 - 11:45 "Wartości tradycyjnych nasion i roślin" - prof. Stanisław Wiąckowski
[pobierz wykład (*.pdf) (*.doc)]
11:45 - 12:00 "Jak zachować stare odmiany nasion na przykładzie orkiszu i pszenicy płaskurki” - Mieczysław Babalski, rolnik, prezes Stowarzyszenia EKOLAND, Wytwórnia Makaronu BIO
[pobierz wykład (*.pdf) (*.doc)]
12:00 - 12:30 "GMO - niebezpieczny eksperyment dla środowiska i rolnictwa" - dr Mae-Wan Ho, naukowiec z 30-letnią praktyką, dyrektor INSTYTUTU NAUKA dla SPOŁECZEŃSTWA, wydawca miesięcznika NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE, Anglia (z tłumaczeniem)
[pobierz wykład (*.pdf) (*.doc)]
12:30 - 12:45 "Rodzime rośliny motylkowe jako gwarancja urodzajnego rolnictwa" - Peter Stratenwerth, prezes Stowarzyszenia Ziarno, Piekarnia HRUBY
[pobierz wykład (*.pdf) ]
12:45 - 13:30 Przerwa na poczęstunek daniami tradycyjnymi i ekologicznymi połączony z występem zespołu regionalnego z Gminy Łomża
13:30 - 13:45 "Tradycyjne rolnictwo jako forma rozszerzenia oferty edukacyjnej, turystycznej i promocji parku narodowego" - prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Miechowie, Zakład Ekologii przy AWF w Krakowie
[pobierz wykład (*.pdf) ]
13:45 - 14:15 "Nasiona genetycznie modyfikowane (GMO). Globalne zagrożenie dla niezależności rolników” - Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC (z tłumaczeniem)
[pobierz wyklad (*.pdf) (*.rtf) ]
14:15 - 14:30 "Jak uchronić tradycyjne nasiona przed zanieczyszczeniem przez GMO? Apel o Moratorium/całkowity zakaz wprowadzania GMO" - Paweł Połanecki, niezależny ekspert KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO
14:30 - 15:30 "Jak możemy współpracować i stworzyć chłopski bank tradycyjnych nasion?" dyskusja - prowadzenie Jadwiga Łopata i Julian Rose, ICPPC

Pobierz wykłady:

Organizator: Sponsorzy:

...Belweder w Warszawie - klasycystyczny pałac w Warszawie w Parku Łazienkowskim przy ul. Belwederskiej 54-56. Dawna siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Został wzniesiony w latach 1818-1822 na miejscu XVII-wiecznej willi. Odgrywał ważną rolę podczas nocy listopadowej. Podczas szturmu na Belweder nie udało się ująć wielkiego księcia Konstantego, który uciekł z Warszawy. Pałac był siedzibą Naczelnika Państwa i Prezydenta II Rzeczypospolitej do 1926, ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego 1926-1935, niemieckiego gubernatora Warszawy Ludwika Fischera w latach 1939-1945, przywódcy PRL Bolesława Bieruta od 1945 i siedzibą prezydencką na początku III Rzeczypospolitej (do 1994).

Obecnie Belweder pozostaje własnością Kancelarii Prezydenta RP i jest używany do celów reprezentacyjnych. Ze względu na konotacje historyczne szczególnie chętnie wykorzystywany jest podczas uroczystości o charakterze wojskowym, np. podczas wręczania nominacji generalskich oraz spotkań dyplomatycznych prezydenta bądź premiera z innymi zagranicznymi przywódcami...

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Belweder_w_Warszawie